AVES - OCELLS - BIRDS - OISEAUX DEL PARC DE DIAGONAL MAR

El presente Blog pretende recoger las novedades ornitológicas que se produzcan en el Parc de Diagonal Mar de Barcelona. Desde su inauguración, en el 2002 hasta el 2020 se han detectado un mínimo de 162 especies de aves. Está abierto a la participación de todos aquellos que quieran aportar citas. Las imágenes de este blog pertenecen a sus propietarios y no pueden ser utilizadas sin consentimiento expreso de los mismos.

martes, 14 de marzo de 2017

QUEJA SOBRE EL ESTADO DEL LAGO

Ayer registré una queja en la web de l'Ajuntament de Barcelona sobre como se encuentra el lago. Como es evidente he "tirado" de la especie más emblemática y protegida que entra en el parc a diario, la gaviota de Audouin (Larus audouinii). Os copio la petición para transparencia total..."El llac principal del parc de Diagonal Mar, després del seu buidatge per neteja no s'omple. Això fa que la gent baixi al ciment a jugar al futbol entre d'altres coses. El parc de Diagonal Mar és un dels punts més importants d'aus a Barcelona, on hem localitzat fins a 155 espècies. Aquests dies, les gavines no poden romandre tranquiles. La gavina corsa (Larus audouinii) és una espècie protegida. Aquesta espècie utilitza habitualment el parc, però degut a la situació actual només entra excepcionalment. També hem de veure que les aus aquàtiques han desaparegut. L'ànec collvert, l'oca i la polla d'aigua ja no es reprdueixen. Sol.licito d'immediat que es restauri el cicle de l'aigua d'aquest parc.Fico l'enllaç del meu blog, on faig pública aquesta petició pel coneixement de tots el ciutadans.

Estatus de protecció de la Gvaina Corsa a Barcelona:

Directiva 79/409/CEE     Annex I (Espècie d'interès comunitari objecte de mesures especials quant a la conservació dels seus hàbitats)

Ley 42/2007       Annex IV (Espècie objecte de mesures de conservació especials quant al seu hàbitat)

https://aves-del-parc-de-diagonal-mar.blogspot.com.es/?m=1"

No hay comentarios: